Logopēdija VCA

Logopēdija

Logopēds ir speciālists, kas diagnosticē un ārstē komunikācijas traucējumus, dažādu veidu runas, artikulācijas un izteiksmes grūtības, kā arī rīšanas problēmas.

 

 

 • Savlaicīga valodas traucējumu korekcija bērniem ir nozīmīga kvalitatīvai mācību vielas apguvei, rakstītprasmei un lasītprasmei
 • Plašs diagnostikas, ārstniecības pakalpojumu klāsts
Kad jāapmeklē logopēds?

Logopēda konsultācija un valodas traucējumu korekcija nepieciešama šādu simptomu gadījumos: 

 • artikulācijas traucējumi, neskaidra runa, kļūdas skaņās;
 • runas plūsmas traucējumi, stostīšanās;
 • valodas attīstības aizture;
 • rezonanses vai balss traucējumi, problēmas ar balss augstumu, skaļumu un kvalitāti;
 • uztveres traucējumi, grūtības saprast citu teikto;
 • izteiksmes traucējumi, grūtības veidot precīzus teikumus, izvēlēties atbilstošu darbības vārdu;
 • kognitīvi komunikācijas traucējumi, grūtības sazināties smadzeņu daļas traumas dēļ;
 • rīšanas problēmas;
 • fonācijas (balss kvalitātes) traucējumi – disfonija (balss saišu vājums), afonija (balss zudums) u.c.;
 • mācīšanās grūtības – disleksija (nespēja lasīt un saprast izlasīto), disgrāfija (traucēta pareiza rakstīšana).

Kvalitatīvai diagnostikai un ārstēšanai logopēds var piesaistīt arī citus speciālistus – otolaringologu, zobārstu, neirologu u.c.

Kādas terapijas metodes izmanto
logopēds VCA?

Logopēds izmanto dažādas terapijas metodes, ņemot vērā simptomus un pacienta vecumu:

 • komunikācija, izmantojot grāmatas attēlus, spēles valodas attīstībai;
 • pareizu skaņu un zilbju veidošana vecumam atbilstošas spēles veidā;
 • sejas, mutes zonas vingrinājumi muskulatūras stiprināšanai;
 • vingrinājumu kompleksa izveide treniņam mājās;
 • elpošanas vingrinājumi;
 • kognitīvās komunikācijas uzlabošana, risinot situācijas, organizējot atmiņu.
Informācija par pierakstīšanos VCA

Logopēds bērniem pieejams gan valsts apmaksātā vizītē (ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu), gan kā maksas pakalpojums. Pieaugušajiem – tikai kā maksas pakalpojums.

Pacientiem ar veselības apdrošināšanas polisi pakalpojumus apmaksā atbilstoši veselības apdrošināšanas programmas nosacījumiem.