Apakškategorijas

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Medicīniskā aprīkojuma piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksei projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Daudzfunkcionālās iekārtas piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksei projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

 


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA"ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒS

2023.gada 08. jūnijā ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Eiropas Savienības fonda finansēta projekta Nr.9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.