Apakškategorijas

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

“Datortehnikas piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm (ID nr. VCA-11/2022), ERAF projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

“Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” ietvaros.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

Iepirkums ir pārtraukts, pamatojoties uz 2021.gada 06. septembra Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumu par izsludinātā publiskā iepirkuma Nr. VCA -1/2021 norises pārbaudi, lai veiktu nepieciešamas izmaiņas iepirkuma nolikumā.

“AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi” projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

“Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” ietvaros.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

”AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi”

projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA" STRUKTŪRVIENĪBĀ "VCA DUBULTU POLIKLĪNIKA", ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒS

2021. gada 07. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/053 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” ietvaros.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

“Datortehnikas iegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs" ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA"ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒS

2021.gada 06. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo  ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.