PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

“Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS, ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒ"

"DATORTEHNIKAS piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA Juglas medicīnas centrs ”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros" 
"Cenu aptaujas rezultāts : Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  02.04.2020. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA „TL Datortehnika ” ar piedāvājuma summu  2641.70 euro bez PVN.” 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

Mēbeļu piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksei projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

”AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi”

projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS, ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒ

 

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības “VCA JUGLAS medicīnas centrs ” ģimenes ārstu kabinetu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 
Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  28.01.2020. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA "Fox Baltic” ar piedāvājuma summu  5242,93 euro bez PVN. 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Medicīniskā aprīkojuma piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksei projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

“Datortehnikas iegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs" ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ''VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA'' STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS ''AURA"

Biroja mēbeļu piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA” projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros"

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  22.01.2020. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA „Ēdelveiss EG” ar piedāvājuma summu  2736.02 euro bez PVN.

 
 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Eiropas Savienības fonda finansēta projekta Nr.9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

 


MEDICĪNAS CENTRS "ELITE" ĪSTENO EIROPAS REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS FONDA (ERAF) PROJEKTU „PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA AS „VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBĀ „MEDICĪNAS CENTRS „ELITE”

2013.gada 11.jūnijā ir noslēgts līgums Nr.3DP/3.1.5.1.1/12/APIA/CFLA/066 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta mērķis ir sakārtot primārās veselības aprūpes infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību un materiāli tehnisko bāzi.
Projekta ietvaros paredzēts veikt remontu ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.

Projekta kopējās izmaksas 118 654.42 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 100 856.26 EUR un pašu finansējums ir 17 798.16 EUR. Projektu plānots pabeigt 2015.gadā.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ''VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA'' STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

 

DATORTEHNIKAS  piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros.  

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  12.12.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA “TL Datortehnika” ar piedāvājuma summu  3500.00 euro bez PVN

 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

Daudzfunkcionālās iekārtas piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksei projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” ietvaros.

 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

Iepirkums ir pārtraukts, pamatojoties uz 2021.gada 06. septembra Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumu par izsludinātā publiskā iepirkuma Nr. VCA -1/2021 norises pārbaudi, lai veiktu nepieciešamas izmaiņas iepirkuma nolikumā.

“AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi” projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības “VCA JUGLAS medicīnas centrs ” ģimenes ārstu kabinetu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 

 

Cenu aptaujas rezultāts : Cenu aptauja pārtraukta – pasūtītājs veiks izmaiņas tehniskajā specifikācijā.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA"ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒS

2023.gada 08. jūnijā ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/23/A/008 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Andras Matuševicas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA" STRUKTŪRVIENĪBĀ "VCA DUBULTU POLIKLĪNIKA", ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒS

2021. gada 07. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/053 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

 

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienības ‘VCA medicīnas centrs “AURA” ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbu projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros. 

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  14.11.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA “SALTEM” ar piedāvājuma summu  10 069.00 euro bez PVN.

 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

 

“Datortehnikas piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm (ID nr. VCA-11/2022), ERAF projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS "VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA"ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒS

2021.gada 06. maija ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo  ģimenes ārstu praksēs” īstenošanu.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ”VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA” STRUKTŪRVIENĪBĀ VCA MEDICĪNAS CENTRS “AURA”

 

AS “Veselības centru apvienība”   Reģ. Nr. 40103464662, A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021

Vienkāršotas atjaunošanas Apliecinājuma kartes izstrādi AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros

Cenu aptaujas rezultāts: Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  28.10.2019. Cenu aptaujas uzvarētājs: SIA „2A Projekts” ar piedāvājuma summu  400.00 euro bez PVN

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

“Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” ietvaros.


ERAF PROJEKTA ĪSTENOŠANA AS ‘VESELĪBAS CENTRU APVIENĪBA ’ STRUKTŪRVIENĪBĀ JUGLAS MEDICĪNAS CENTRS, ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒ

"Kabinetu mēbeļu un aprīkojuma piegādes  AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā “VCA Juglas medicīnas centrs ”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros" 
"Cenu aptaujas rezultāts : Cenu aptaujas lēmuma pieņemšanas datums:  02.04.2020. Cenu aptaujas uzvarētāji: SIA „A - Birojs ” ar piedāvājuma summu  414.00 euro bez PVN  un apsardzes signalizācijai iegādei SIA “APLAT” ar piedāvājuma summu 205.50 euro bez PVN .”


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM

Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm” ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs” ietvaros.