Psiholoģija VCA

Psiholoģija

Psihologs ir psiholoģijas zinātņu speciālists ar profesionālām, padziļinātām zināšanām par cilvēka psiholoģiju, domāšanas un uzvedības procesiem.
Psihologs sniedz profesionālu palīdzību un atbalstu dažādu psiholoģisku problēmu gadījumos. Klīniskā psihologa darbības joma ietver arī psiholoģisko izpēti un konsultēšanu, pētniecību, izglītošanu un sabiedrības garīgās veselības stiprināšanu.

 

  • Savlaicīga psiholoģiska palīdzība ir nozīmīga psihoemocionālā stāvokļa stabilizēšanai dažādu dzīves krīžu apstākļos
  • Individuālās konsultācijas un psiholoģiskā izpēte gan pieaugušajiem, gan bērniem
  • Garantēta personas datu drošība un konfidencialitāte
KAD NEPIECIEŠAMA PSIHOLOGA KONSULTĀCIJA?

Psihologa konsultācija ieteicama/nepieciešama šādos gadījumos:
• psihoemocionāls stress, traumatiski notikumi un/vai pārdzīvojumi, kuru dēļ pacienta dzīves kvalitāte ir pazemināta;
• kā papildu atbalsts psihisko slimību ārstēšanas gaitā;
• nogurums, apātija, nomākts garastāvoklis, bailes, nedrošība, depresijas pazīmes (ilgstoši, vairāk nekā divas nedēļas, saglabājas pastāvīgi nomākts garastāvoklis, interešu trūkums, vienaldzības sajūta, nespēks, enerģijas izsīkums).

Norādītie simptomi var liecināt arī par dažādām citām slimībām, tādēļ sākotnēji jākonsultējas ar ģimenes ārstu.

Psihologs sniedz sekojošus pakalpojumus:
• Individuālās konsultācijas un psiholoģisko izpēti pieaugušajiem, kā arī bērniem un pusaudžiem saistībā ar emocionālām, uzvedības un mācīšanas grūtībām.
• Intelektuālo spēju izpēti bērniem vecumā no 6 līdz 16 gadiem, izmantojot speciālus mūsdienu standartizētus instrumentus.
• Izvērtē pirmsskolas vecuma bērnu gatavību mācībām skolā.
• Sagatavo un izsniedz psiholoģisko atzinumu medicīniskajām komisijām, izglītības, medicīnas un citām iestādēm pēc nepieciešamības.

Informācija par pierakstīšanos VCA

VCA poliklīnikās tiek sniegti maksas psihologa pakalpojumi. Maksas pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams nosūtījums.
Pacientiem ar veselības apdrošināšanas polisi pakalpojumus apmaksā atbilstoši veselības apdrošināšanas programmas nosacījumiem.