Arodveselības un arodslimību ārsts (arodārsts) VCA

Arodveselības un arodslimību ārsts (arodārsts)

Arodveselības un arodslimību ārsts (arodārsts) specializējas veselībai kaitīgu darba vides faktoru diagnostikā un ārstēšanā.

Arodārsta darba būtiska daļa ir obligāto veselības pārbaužu veikšana. Vairāk par obligāto veselības pārbaudi Veselības centru apvienība (VCA) poliklīnikās lasīt un pierakstīties šeit.

VCA poliklīnikā Jugla arodārsts papildus sniedz konsultācijas par arodslimībām un nepieciešamajiem izmeklējumiem arodslimības apstiprināšanai.