Anestezioloģija un reanimatoloģija VCA

Anesteziologs

Anesteziologs, reanimatologs ir speciālists, kurš nodrošina sāpju mazināšanu perioperatīvajā periodā, t.i., pirms operācijas, tās laikā un pēc tās, kā arī kontrolē dzīvības procesu  uzturēšanu operāciju laikā. Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikās tiek sniegta konsultācija tikai pirms manipulācijām, kurās tiek izmantota vispārējā vai reģionālā anestēzija.

Pieņem tikai pacientus pirms operācijām.