Image

Veselības aprūpe mājās

Kādos gadījumos var saņemt veselības aprūpi mājās?

  • ja personai ir hroniska slimība un pārvietošanās traucējumi medicīnisku indikāciju dēļ;
  • ja persona ir izrakstīta no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās;
  • ja personai ar smadzeņu asinsvadu slimību ir nepieciešami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi un to sniegšana uzsākta triju mēnešu laikā pēc slimības sākuma;
  • ja medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami bērniem, kuri atrodas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē;
  • personai ar sekām pēc muguras smadzeņu bojājuma, ja uz šādiem pakalpojumiem nosūta valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" nodarbināts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

 

Kas var palīdzēt, ja ir nepieciešams ambulatorais veselības aprūpes pakalpojums, bet medicīnisku indikāciju dēļ persona nespēj ierasties ārstniecības iestādē šī pakalpojuma saņemšanai?

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu vai ārstniecības iestādes nosūtījumu pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris). Šie veselības aprūpes pakalpojumi var būt saistīti gan ar ādas bojājumu aprūpi (visbiežāk – izgulējumu ārstēšanu), gan ar medikamentu ievadīšanu, kad pacientam terapijā nozīmētas injekcijas un/ vai infūzijas jeb sistēmas, gan ar urīna ilgkatetera maiņu un aprūpi, gan ar stomu aprūpi, gan ar enterālo barošanu, gan ar ilgstošu mākslīgo plaušu ventilāciju, gan arī citi, ar hronisku pacientu aprūpi saistītie veselības aprūpes pakalpojumi, kā arī pacientu piederīgo apmācība, kas saistīta ar hronisku pacientu pastāvīgu aprūpi.

Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās sniedz sertificēts fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu, kam pievienots noteiktajā kārtībā izstrādāts medicīniskās rehabilitācijas plāns. Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi mājās pacientiem pēc asinsizplūduma smadzenēs, smadzeņu infarkta vai neprecizēta smadzeņu insulta, kā arī smadzeņu asinsvadu slimību seku likvidēšanas gadījumā ir jāuzsāk ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc slimības sākuma.

Kā pieteikties veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai mājās?

Pacientam vai viņa piederīgajiem saņemot nosūtīju veselības aprūpes pakalpojuma mājās saņemšanai no ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra ir jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai ārstniecības iestādes, kura nodrošina veselības aprūpes mājās pakalpojumus, reģistratūrā un 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža ārstniecības iestāde nodrošinās nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu mājās.

AS „Veselības centru apvienība” pakalpojums „Veselības aprūpe mājas” ir pieejams vairākās struktūrvienībās (pakalpojuma sniegšanas adresēs) gan valsts finansējuma ietvaros gan kā maksas pakalpojums :

  • veselības aprūpes pakalpojumi, kurus sniedz sertificēta māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) mājās  ir pieejami: Aura, Olvi, Pļavnieki, Pulss 5,
  • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus mājās ir pieejamas: Aura, Elite, Olvi, Pļavnieki, Pulss 5.

VCA struktūrvienības “Medicīnas centrs “Elite”” klīniskās barošanas kabineta ārsti – speciālisti  konsultē pacientus mājās 

Informācija par  pakalpojumu AS „Veselības centru apvienība” struktūrvienības reģistratūrās vai zvanot pa tālr.:

67799977, 8828  (Rīgā)

65441971 (Daugavpilī)