Image

Psiholoģija

Kas ir psihologs? 

Psihologs ir cilvēks ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, jūtām un emocijām, domāšanas veidu un attiecībām ar citiem cilvēkiem. 

Kad un kādos gadījumos psihologs var palīdzēt? 

Psihologa pamatuzdevums ir palīdzēt cilvēkam veiksmīgāk orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. 
Dzīves sarežģītās situācijas var būt: šķiršanās, tuva cilvēka zaudējums, nāve, izsīkuma izjūta, dzīvesprieka zudums, atkarība (alkoholisms, narkomānija, datoratkarība, azartspēles u.c.), vardarbība, darba zaudējums, konflikti attiecībās (darbā, ģimenē, skolā u.c.) 

Ko dara psihologs? 

  • Veic psiholoģisko konsultēšanu: krīzes situācijās, konfliktsituācijās, stresa situācijās, psiholoģisko traumu un atkarību gadījumos; 
  • Veic psiholoģisko izpēti un diagnostiku ar dažādu psiholoģisko metodiku palīdzību; 
  • Pēc pieprasījuma veic diagnostiku un izstrādā psiholoģisko slēdzienu personības, intelekta, emocionālās sfēras pētījumiem; 
  • Veic psiholoģisko korekciju.