"Pieprasītāko konsultāciju, izmeklējumu cenas*.
Ar pilno cenrādi iepazīstieties VCA poliklīnku reģistratūrās vai sadaļā Visi pakalpojumi."
Pieraksts pie speciālista elektroniski E-PIERAKSTS  vai zvanot uz tālruni 677999778828

Pakalpojums Cena pirmreizējai vizītei, EUR Cena atkārtotai vizītei, EUR
Ķirurga konsultācija 36.50 26.50
Ķirurga konsultācija VCA "Dinas", "Olvi" 24.00 17.00
Ķirurga konsultācija VCA "Liepāja" 29.00 20.00
Bērnu ķirurga konsultācija 36.50 26.50
Asinsvadu ķirurga konsultācija 36.50 26.50
Neiroķirurga konsultācija 36.50 26.50
Neiroķirurga konsultācija VCA "Olvi" 22.00 17.00
Neiroķirurga konsultācija VCA "Dinas" 25.00 17.00
Onkologa konsultācija 33.50 24.50
Pārsiešana 7.00
Pārsiešana VCA "Dinas", "Olvi" 6.00
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu 15.00
Mazās (līdz 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA "Dinas", "Olvi" 10.00
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu 21.00
Lielās (virs 5 cm) brūces primāra ķirurģiskā apdare, ieskaitot aizšūšanu VCA "Dinas", "Olvi" 12.00
Ērču u.c. parazītu izņemšana no audiem 5.00
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) 9.00
Medikamentu ievadīšana, dobuma skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa (var lietot kā patstāvīgu pakalpojumu vai piemaksu) VCA "Dinas" 7.00
Šuvju noņemšana mazai brūcei (līdz 5 cm) 5.00
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) 7.00
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA "Dinas", "Olvi" 8.00
Šuvju noņemšana lielai brūcei (virs 5 cm) VCA "Liepāja" 8.00
* Pakalpojuma cenai ir informatīvs raksturs. Vizītes pilnā cena var veidoties no vairāku pakalpojumu summas.