<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=356876748724153&ev=PageView &noscript=1"/> ERAF projekta īstenošana  AS „Veselības Centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē”.

LV | RU | EN

 

2019. gada 24. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un AS “”Veselības centru apvienība” par ERAF projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

 

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/19/A/048

Projekta nosaukums: “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē”

2019. gada 24. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un AS “”Veselības centru apvienība” par ERAF projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu Jeļenas Jankevičas ģimenes ārsta praksē, Pjotra Ļemešavska ģimenes ārsta praksē, Henriha Bužinska ģimenes ārsta praksē, Alfrēda Ozoliņa ģimenes ārsta praksē un SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse”, tādejādi, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Rīgas Vidzemes priekšpilsētas iedzīvotājiem, īpaši bērniem.

Projekta ietvaros tika veikti ieguldījumi AS “Veselības centru apvienība” primārās veselības aprūpes infrastruktūras tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai piecās ģimenes ārstu praksēs, tādā veidā nodrošinot pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru.

Projekta kopējās izmaksas: 39363,49 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85 % apmērā (32041,60 EUR) no ERAF fonda,  9% apmērā  (3392,64 EUR) no  valsts budžeta. AS “Veselības centru apvienība” sedz sava projekta izdevumu daļu  6% apmērā: 2261,76 EUR. Privātās neattiecināmās izmaksas: 1667,49 EUR.

Projekta īstenošanas gaitā no 24.09.2019.-01.09.2020. AS “Veselības centru apvienība” struktūrvienībā “Medicīnas centrs “AURA””:

• tika izstrādāta apliecinājuma karte SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse” kabineta atjaunošanai, un, veikti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse” kabinetos;
• Jeļenas Jankevičas ģimenes ārsta prakses un Pjotra Ļemeševska ģimenes ārsta prakses kabineti tika aprīkoti ar datortehniku, mēbelēm un medicīnas aprīkojumu(ar otoskopiem, ierīcēm asinspiediena mērīšanai, auguma mērītājiem zīdainiem u.c.);
• SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse” ir aprīkota ar datortehniku un medicīnas aprīkojumu ( ar elektrokardiografu, dermatoskopu, ierīci redzes asuma pārbaudei u.c.);

Projekta īstenošanas gaitā no 24.09.2019.-01.09.2020. AS “Veselības centru apvienība” struktūrvienībā “Juglas medicīnas centrs”:

• tika veikti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi Henriha Bužinska ģimenes ārsta prakses un Alfrēda Ozoliņa ģimenes ārsta prakses kabinetos;
• Henriha Bužinska ģimenes ārsta prakse tika aprīkota ar datortehniku, mēbelēm, papildus apsardzes signalizāciju un medicīnas aprīkojumu( ar portatīvu spirogrāfu, ierīci redzes asuma pārbaudei, auguma mērītājiem zīdainiem u.c.);
• Alfrēda Ozoliņa ģimenes ārsta prakse tika aprīkota ar datortehniku, mēbelēm un medicīnas aprīkojumu( ar ierīci redzes asuma pārbaudei, glikometru, iekārtu ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai u.c.).

Informācija ievietota 21.09.2020. 

Ārstniecības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Яндекс.Метрика

2016 vca.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkāda veida satura pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas stingri aizliegta.